Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДокументиЛовностопански райони около огнищa на АЧС

Регионална дирекция по горите Кюстендил | Документи

Заповед № 148/01.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча в района на дейност на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-207/02.09.2022 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, както и преминаването на превозни средства до края на размножителния период на благородния елен

на територията на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-147/01.09.2022 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, както и преминаването на камиони и друга горскостопанска техника,

нарушаващи спокойствието на благородния елен на територията на ТП ДЛС Борово


Дата на публикуване: 01.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-169/10.08.2022 г. на директора на РДГ Шумен за забрана дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча в границите на ДДУ Момино

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-196/23.08.2022 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, както и преминаването на превозни средства до края на размножителния период на благородния елен

на територията на ТП ДГС Гурково


Дата на публикуване: 23.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-10-261/04.11.2021 г. на директора на РДГ Сливен за ограничаване на достъпа до горска територия в обхвата на ТП „ДГС Стара река”

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-180/14.09.2021 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 14.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 119/08.09.2021 г. на директора на РДГ Русе за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 10.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 116/07.09.2021 г. на директора на РДГ Русе за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДЛС Воден

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 115/07.09.2021 г. на директора на РДГ Русе за забрана на достъпа на хора, превозни средства и други дейности до края на размножителния период на благородния елен на територията на ТП ДЛС Дунав

Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-124/30.08.2021 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана на горскостопански, строителни, ремонтни и други дейности, нарушаващи спокойствието на благородния елен през брачния период на територията на ТП ДЛС Борово

Дата на публикуване: 31.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-00152/02.08.2020 г. на директора на РДГ Шумен за забрана достъпа на лица и ППС в горските територии, попадащи в района на ДДУ Момино в териториалния обхват на ТП ДГС Търговище

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-33/02.03.2020 г. на директора на РДГ Кърджали за ограничаване достъпа на лица и ППС в горските територии, попадащи в района на ДУ Балдарана в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване: 05.03.2020 г. изтегли
 
Списък с лица за контакт от отговорните институции по изпълнението на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед №РД 48-3 от 06.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите,

с която се изменя Заповед №РД 48-61 от 01.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 48-71 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и се утвърждават указания за осигуряване на биосигурност срещу разпространението на Африканска чума по свинете при провеждането на лов.


Дата на публикуване: 07.01.2020 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Преселец - общ. Търговище, с. Стеврек - общ. Антоново, с. Станчов хан - общ. Трявна, гр. Габрово, с, Ново Градище - общ. Стражица и с. Кавлак - общ. Стражица,

обособени със Заповед № РД 11-2692/20.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 23.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бероново - общ. Сунгурларе, с. Бистрец - общ. Средец, с. Байкал - общ. Долна Митрополия и НП "Централен балкан" - обл. Габрово, обособени със Заповед № 11-2676/18.12.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в гр. Котел, с. Върбица - общ. Горна Оряховица, с. Торос - общ. Луковит, гр. Опака, с. Славяново - общ. Попово, с. Миладиновци - общ. Търговище, с. Голямо ново - общ. Търговище

с. Водица - общ. Попово и с. Ясеново - общ. Казанлък, обособени със Заповед № 11-2614/17.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Градница - общ. Севлиево, с. Горна Росица - общ. Севлиево, гр. Цар Калоян - обл. Разград, с. Васильово - общ. Тетевен и с. Драгоил - общ. Драгоман,

обособено със Заповед № РД 11-2571/12.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Дъбово - общ. Мъглиж, НП "Централен балкан" - обл. Габрово, с. Стоилово - общ. Малко Търново, с. Скалак - общ. Руен, с. Садово - общ. Сунгурларе, с. Терзийско - общ. Сунгурларе и

с. Велислав - общ. Сунгурларе, обособени със Заповед № 11-2552/11.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 12.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Селище и с. Бучино - общ. Благоевград, гр. Криводол и с. Дончево - общ. Добрич, обособени със Заповед № РД 11-2507/06.12.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 06.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Каменар - общ. Лозница, с. Брестовене - общ. Завет, с. Комарево - общ. Берковица, с. Миладиновци - общ. Търговище, с. Мечка - общ. Иваново и с. Хотанца - общ. Русе,

обособени със заповед № 11-2490/04.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 05.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Нейково - общ. Котел, с. Крушолак - общ. Антоново, с. Сваленик - общ. Иваново и с. Хърсово - общ. Самуил, обособени със заповед № 11-2474/03.12.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в землището на с. Драгоево - общ. Преслав, гр, Априлци, с. Крушевец - общ. Созопол, с. Велислав - общ. Сунгурларе и с. Долина - общ. Каолиново

обособени със заповед № 11-2470/02.12.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 03.12.2019 г. изтегли
 
Подробна информация за инфектираните зони може да откриете на картата на началната страница на ИАГ

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Катунец - общ. Угърчин, с. Душево - общ. Севлиево, с. Агатово - общ. Севлиево, с. Гръблевци - общ. Габрово и с. Горско Калугерово - общ. Сухиндол,

обособени със заповед № 11-2449/26.11.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 27.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Долна Козница - общ. Невестино, гр. Горна Оряховица, с. Врачеш - общ. Ботевград, с. Големо Бабино - общ. Криводол, с. Гостиня - общ. Ловеч, с. Железница - общ. Симитли,

с. Страдалово - общ. Невестино и общ. Връбница, обл. Шумен обособени със заповед № РД 11-2303/22.11.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 22.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Боровци и с. Гагница - общ. Берковица и с. Николаево - общ. Плевен, обособени със заповед № 11-2279/21.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 22.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Смирненски - общ. Ветово, с. Везенково - общ. Сунгурларе, с. Табачка - общ. Иваново и с. Щръклево - общ. Иваново обособено със заповед № 11-2271/21.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Душево, обособено със заповед № 11-2259/19.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Дебелец, обособено със заповед № 11-2245/15.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Везенково, общ. Сунгурларе, обособено със заповед № 11-2242/13.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 13.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС гр. Угърчин, обособено със заповед № 11-2219/11.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 11.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС гр. Тутракан и с. Вишовград, общ. Тутракан, обособени със заповед № 11-2209/08.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 08.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в община Габрово, гр. Попово, с. Горско Абланово в общ. Опака, с. Белинци в общ. Исперих и с. Пчелина в общ. Самуил обособено със заповед № 11-2198/06.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 07.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш обособено със заповед № 11-2191/05.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 06.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бежаново, общ. Луковит обособено със заповед № 11-2167/01.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с. Железарци, общ. Стражица, с. Лехчево, общ. Бойчиновци обособено със заповед № 11-2165/01.11.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.11.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Мочуре, общ. Рудозем, обл. Смолян обособено със заповед № 11-2102/24.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 25.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, обособено със заповед № 11-2092/22.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в с. Гергини, общ. Габрово, обл. Габрово, обособено със заповед № 11-2047/18.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в общ. Бойчиновци, обл. Монтана и общ. Троян, обл. Ловеч, обособени със Заповед № РД 11-2066/17.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в обл Бургас, обл. Шумен, обл. Монтана и обл. Русе, обособено със заповед № 11-2046/15.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Новаково, общ. Асеновград, обособено със заповед № 11-2032/11.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 11.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Шумен, обособени със заповед № РД 11-2006/10.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Търговище, обособени със заповед № РД 11-1972/3.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Перник и област Сливен, обособени със заповед № РД 11-1939/26.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 27.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в обл. Бургас и обл. Ловеч, обособени със заповед № РД 11-1920/19.09.2019 г. на БАБХ

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС обл. Бургас, с. Бродилово  и обл. Ловеч, с. Дебнево, обособени със заповед № РД 11-1920/19.09.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 20.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС обл. Благоевград, НП "Пирин", обособено със заповед № РД 11-1914/19.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Сандански, обл. Благоевград обособено със заповед № РД 11-1893/16.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Кула, обл. Видин и общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, обособено със заповед № РД 11-1887/12.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 13.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в обл. Русе, кв. "Средна кула" и с. Павелско, обособени със заповед № 11-1836/04.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Скалак, обособено със заповед № 11-1815/30.08.2019 г., изменена със заповед № 11-1834/04.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Михалково, обособено със заповед № 11-1827/03.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС гр. Оряхово, обособено със заповед № 11-1801/29.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в с. Сушица и с. Ралево, обособени със заповед № 11-1785/27.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 28.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Тръстеник, обособено със заповед № 11-1777/26.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 27.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ковачица, обособено със заповед № 11-1761/23.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Писанец и с. Осеново, обособено със заповед № РД 11-1741/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС ТП "ДЛС Витошко-Студена", обособено със заповед № РД 11-1735/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 21.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Велинград и гр. Априлци, обособено със заповед № 11-1706/19.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Забърдо, общ. Кубрат, с. Мерданя, гр. Велинград и гр. Перущица, обособено със заповед № 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Мечка и с. Просена, обособено със заповед № 11-1678/15.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Борово, обособено със заповед № 11-1675/14.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбино, обособено със заповед № 11-1670/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС БИСД Крачова Ливада, обособено със заповед № 11-1668/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бистренци, обособено със заповед № 11-1658/12.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ново Градище, обособено със заповед № 11-1640/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Змеица, обособено със заповед № 11-1641/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбица, обособено със заповед № 11-1639/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Осен, обособено със заповед № 11-1631/07.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 11-1630/07.08.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните

за отмяна и изменение на приложения към заповеди за инфектирани зони около възникнали случаи  на АЧС при дивите свине


Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС с. Тетово, обособено със заповед № 11-1576/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС ДЛС Искър, обособено със заповед № 11-1600/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бела, обособено със заповед № 11-1592/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-49 от 05.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, с която се забранява лова в инфектираните зони около констатирани случаи на АЧС

при диви свине, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. 


Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Червена вода, обособено със заповед № 11-1570/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 02.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС в БИСД "Папративица", обособено със заповед № 11-1545/31.07.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространение на АЧС

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 704/25.07.2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

Дата на публикуване: 26.07.2019 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО НАДЗОРА СЛЕД КОНСТАТИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Дата на публикуване: 22.04.2019 г. изтегли
 
Указания за изработване на ями

Дата на публикуване: 05.09.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на МЗХГ, определяща мерките за биосигурност

Дата на публикуване: 18.07.2018 г. изтегли