Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДокументиЛовностопански райони около огнищa на АЧС

РДГ Кюстендил | Документи

Подробна информация за инфектираните зони може да откриете на картата на началната страница на ИАГ

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в обл Бургас, обл. Шумен, обл. Монтана и обл. Русе, обособено със заповед № 11-2046/15.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Новаково, общ. Асеновград, обособено със заповед № 11-2032/11.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 11.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Шумен, обособени със заповед № РД 11-2006/10.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Търговище, обособени със заповед № РД 11-1972/3.10.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в област Перник и област Сливен, обособени със заповед № РД 11-1939/26.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 27.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС в обл. Бургас и обл. Ловеч, обособени със заповед № РД 11-1920/19.09.2019 г. на БАБХ

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС обл. Бургас, с. Бродилово  и обл. Ловеч, с. Дебнево, обособени със заповед № РД 11-1920/19.09.2019 г. на БАБХ


Дата на публикуване: 20.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС обл. Благоевград, НП "Пирин", обособено със заповед № РД 11-1914/19.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Сандански, обл. Благоевград обособено със заповед № РД 11-1893/16.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Кула, обл. Видин и общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, обособено със заповед № РД 11-1887/12.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 13.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в обл. Русе, кв. "Средна кула" и с. Павелско, обособени със заповед № 11-1836/04.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Скалак, обособено със заповед № 11-1815/30.08.2019 г., изменена със заповед № 11-1834/04.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Михалково, обособено със заповед № 11-1827/03.09.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 04.09.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС гр. Оряхово, обособено със заповед № 11-1801/29.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС в с. Сушица и с. Ралево, обособени със заповед № 11-1785/27.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 28.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Тръстеник, обособено със заповед № 11-1777/26.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 27.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ковачица, обособено със заповед № 11-1761/23.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Писанец и с. Осеново, обособено със заповед № РД 11-1741/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС ТП "ДЛС Витошко-Студена", обособено със заповед № РД 11-1735/21.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 21.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Велинград и гр. Априлци, обособено със заповед № 11-1706/19.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 20.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Забърдо, общ. Кубрат, с. Мерданя, гр. Велинград и гр. Перущица, обособено със заповед № 11-1691/16.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Мечка и с. Просена, обособено със заповед № 11-1678/15.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 16.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС общ. Борово, обособено със заповед № 11-1675/14.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбино, обособено със заповед № 11-1670/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС БИСД Крачова Ливада, обособено със заповед № 11-1668/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Желява, обособено със заповед № 11-1669/13.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 14.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бистренци, обособено със заповед № 11-1658/12.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 12.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Ново Градище, обособено със заповед № 11-1640/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Змеица, обособено със заповед № 11-1641/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Върбица, обособено със заповед № 11-1639/08.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 09.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Осен, обособено със заповед № 11-1631/07.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 11-1630/07.08.2019 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните

за отмяна и изменение на приложения към заповеди за инфектирани зони около възникнали случаи  на АЧС при дивите свине


Дата на публикуване: 08.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС с. Тетово, обособено със заповед № 11-1576/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС ДЛС Искър, обособено със заповед № 11-1600/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Бела, обособено със заповед № 11-1592/02.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-49 от 05.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, с която се забранява лова в инфектираните зони около констатирани случаи на АЧС

при диви свине, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. 


Дата на публикуване: 05.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС с. Червена вода, обособено със заповед № 11-1570/01.08.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 02.08.2019 г. изтегли
 
Ловностопански район попадащ в зоната около огнището на АЧС в БИСД "Папративица", обособено със заповед № 11-1545/31.07.2019 г. на БАБХ

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространение на АЧС

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 704/25.07.2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТ СТРАНА НА ЛОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ

Дата на публикуване: 26.07.2019 г. изтегли
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО НАДЗОРА СЛЕД КОНСТАТИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН СЛУЧАЙ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Дата на публикуване: 22.04.2019 г. изтегли
 
Указания за изработване на ями

Дата на публикуване: 05.09.2018 г. изтегли
 
Заповед № РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на МЗХГ, определяща мерките за биосигурност

Дата на публикуване: 18.07.2018 г. изтегли