Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДокументиМедии

Регионална дирекция по горите Кюстендил | Документи

"Живата гора" - част 1

"Живата гора" - филм за обучението по "Горска педагогика", 2016 г.


Дата на публикуване: 06.07.2016 г. изтегли
 
"Живата гора" - част 2

"Живата гора" - филм за обучението по "Горска педагогика", 2016 г.


Дата на публикуване: 06.07.2016 г. изтегли
 
"Живата гора" - част 3

"Живата гора" - филм за обучението по "Горска педагогика", 2016 г.


Дата на публикуване: 06.07.2016 г. изтегли
 
Да опазим горите от пожари

"Не си играйте с огъня" - клип за превенция на горските пожари. Част от кампанията за предотвратяване на горските пожари - 2016 г.


Дата на публикуване: 05.07.2016 г. изтегли
 
Естествени екосистеми вместо изкуствени гори

"Естествени екосистеми вместо изкуствени гори" - Предаване, излъчено по Българско национално радио


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Закупуване на дърва за огрев

Видеоклип за условията и реда на закупуване на дърва за огрев


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
"Мисия гора. Вековните гори"

"Мисия гора. Вековните гори" - филм, излъчен по телевизия bTV


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
"Мисия гора. Трудният път към бъдещето"

"Мисия гора. Трудният път към бъдещето " - филм, излъчен в bTV Репортерите. 


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората

"Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората" - репортаж, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората

"Традиционното залесяване по случай Седмицата на гората" - репортаж, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм "Как ще борим горските пожари"

"Как ще борим горските пожари" - филм, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Дървата за огрев – кой и как ги добива

"Дървата за огрев – кой и как ги добива" - филм, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Какво не знаем за сечите

"Какво не знаем за сечите" - филм за сечите: какво представляват те и как се изъвършват, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм за залесяването в българските гори

“Нашата гора” - филм за залесяването в българските гори, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм за Природните паркове Врачански Балкан и Беласица

“Нашата гора” - филм за Природните паркове Врачански Балкан и Беласица, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.06.2016 г. изтегли
 
Филм за сечите и горската професия

"Заръката" - филм за сечите и горската професия, излъчен по Българска национална телевизия


Дата на публикуване: 14.04.2016 г. изтегли