Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини - 2020/6

РДГ Кюстендил | Новини

30.06.2020 Резултати от изпит, проведен на 30.06.2020 г. в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 11/30.06.2020 г. Съдържащо резултати от изпит, проведен на 30.06.2020 г. в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от ЗГ, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл. 235 от ЗГ.
24.06.2020 Повече от 700 вида билки съхраняват природните паркове в България
Над 700 вида лечебни растения се срещат на територията на природните паркове в България като почти всички са диворастящи. Това е близо 20 % от всички видове растения у нас. Част от билките се използват в кулинарията, други са известни с лечебните си качества. Според народната традиция всяка година на Еньовден (24 юни) се берат 77 билки и половина за всички болести и една без име. Вярванията са, че на този ден билките имат най-голяма лечебна и магическа сила, особено рано сутрин, преди изгрев слънце. От набраните билки, първа трябва да е еньовчето, а по време на целия ритуал по събирането на билки, трябва да се мълчи и да не се издава нито дума, за да бъде магията на билките пълна.
22.06.2020 Природен парк „Рилски манастир“ отбелязва своята 20 годишнина
През месец юни се навършват 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите. В тази връзка през настоящата седмица Дирекцията на парка всеки ден на своята интернет страница www.parkrilski-manastir.eu ще представя по една презентация, запознаваща с уникалните природни дадености, опазвани на територията й. Природен парк „Рилски манастир“ е обявен на 26.06.2000 г., въпреки, че идеята за опазване на природата около Рилския манастир се ражда преди повече от 50 години. Още през 1966 г., държавната тогава гора около Рилския манастир е обявена за защитена местност, 20 години по-късно (1986 г.) е обявена за резерват, а през 1992 г. попада в пределите на Национален парк „Рила“.
предишна страница 1 | 2 следваща страница