Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

11.08.2020 - Без инциденти, с едно нарушение през първите два излета за новия ловен сезон

На 8 август се откри ловният сезон 2020-2021. Хиляди любители на този вид спорт упражниха уменията си в първите два излета в най-атрактивния лов на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

Служителите на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и техните териториални поделения, със съдействието на структурите на МВР извършиха масирани проверки за спазване на ловното законодателство. Повече от 1140 ловци от 260 дружинки са проверени на територията на цялата страна. Установено е едно нарушение на територията на Регионална дирекция по горите – Берковица. Ловец от Ловна дружина „Пудрия“ в неделния ден е отстрелял фазан – неразрешен в този период на годината за лов дивеч. На нарушителя проверяващите са съставили акт, а законно притежаваното ловно оръжие и дивеча са задържани.

Дисциплина и отговорност, спазване на противоепидемичните мерки и мерките за биосигурност по отношение предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете е проявена от страна на участниците в лова. Излетите са проведени при спазване на нормативните разпоредби за безопасност, без инциденти, които да помрачат успешното протичане на лова.

Изпълнителна агенция по горите продължава масираните проверки и призовава ловците за спазване законовите разпоредби, епидемичните и мерките за биосигурност, на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност