Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.08.2020 - Стотици горски служители от структурите на ИАГ и на държавните горски предприятия на първа линия в борбата с огнената стихия

От началото на годината до 7 август 2020 г. в горските територии на страната бяха регистрирани 300 пожара. Опожарената площ е общо 16 600 дка. Засегнати са широколистна и иглолистна дървесна растителност, треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. Стотици горски служители от структурите на Изпълнителна агенция по горите и на държавните горски предприятия денонощно са на първа линия заедно с пожарникарите в борбата с огнената стихия. 

През последните три дни в следствие на високите температури и липсата на валежи на изток, обстановката в страната се усложни и рискът от възникване на пожари достигна екстремни стойности. В изнесения център на Изпълнителна агенция по горите  на тел. 112 са получени 57 сигнала за пожари в горските територии или близост до тях. В този период възникнаха и най-големите до момента горски пожари в областите Сливен и Хасково. В най-големия пожар, зародил се в близост до Граничен контролно-пропусквателен пункт - Лесово до момента са засегнати над 5 800 декара горски територии в Държавно горско стопанство Елхово, над 6 000 декара в Държавно горско стопанство-Тополовград и 500 декара в Държавно горско стопанство–Свиленград,  където гасенето все още продължава. Ежедневно в потушаването на този пожар се включват над 80 горски служители с повече от 15 автомобила.

В същото време на територията на страната възникнаха и други големи пожари в ДГС-Шумен, ДГС-Провадия, Държавно ловно стопанство „Дунав-Русе“, ДГС-Котел, ДГС-Чирпан и други. Всички те бяха своевременно овладяни и загасени от служители на държавните горски стопанства и на Пожарна безопасност и защита на населението. 

Поради високите температури и засушаването и през следващите седмици ще продължава да има висок риск от възникване и мълниеносно разпространение на пожари. 

Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност