Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.08.2020 - Обръщение на инж. Мирослав Маринов по случай откриване на ловния сезон на пернат дивеч

СКЪПИ КОЛЕГИ ЛОВЦИ, 

Пожелавам Ви вълнуващи емоции сред ловните полета на България и добра слука в атрактивния и динамичен лов на пернат дивеч. Радвайте се на красивата природа и я пазете! 

Нека опитните ловци бъдат до младите им колеги, с които да споделят емоцията и на които да предадат тънкостите на лова и принципите на ловната етика и морал. 

Наред с това, нека не забравяме, че успешният ловен излет е този, завършил без инциденти и наранявания. Човешкият живот е най-ценното, затова призовавам колегите ловци да пазят и себе си и останалите участници в ловните излети.

Откриваме лова в сложна епидемична обстановка. В мерките, които се предприемат изключително много се разчита на проявата на дисциплина и отговорност от страна на българския ловец. 

Убеден съм, че всички ловци осъзнават своите задължения и отговорности към природата като цяло и конкретно към дивеча. В ситуация на повишен риск от пожари, нека бъдем внимателни при спазването на противопожарните правила.

Успех и наслука с повишено внимание и отговорност!

 

ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност