Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.05.2020 - Среща с представители на фирми, стопанисващи дивечовъдните участъци в страната, се проведе в ИАГ

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Маринов се срещнаха с представители на фирми, стопанисващи дивечовъдни участъци в държавните гори.

На срещата беше обсъдена настоящата ситуация, породена от извънредната епидемична обстановка от заболяването Ковид-19 в страната, успоредно с продължаващото възникване на случаи на Африканска чума по свинете в горите, което влияе върху запасите и изисква засилени мерки за биосгурност. Участниците в срещата дискутираха възможностите за изпълнение в този контекст на всички договорености по стопанисването и ползването на дивеча в предоставените територии. 

„Подкрепяме всички конструктивни предложения, които са в интерес на държавата и особено по отношение ангажимента за възобновяването на дивечовите запаси в страната“, подчерта заместник-министър Атанас Добрев. „За нас, като екип, който има задължения по контрол и опазване на горите и дивечовото богатство, е особено важно да поддържаме ефективно и балансирано сътрудничество с вас като едни от неговите основни ползватели. Това е още по-актуално предвид на зачестилите набези и бракониерски прояви в горите, както и поради негативното отражение на усложнената епидемична картина в последните седмици в съчетание с намалелия запас от дива свиня. Наша обща задача е да гарантираме спазване на мерките, разписани от нас, осигуряващи високо ниво на биосигурност, за да можем да предпазим както хората в тази нова ситуация, така и индустриалното свиневъдство, което е важен сектор за икономиката, без това да наруши съществено законосъобразното ползване на дивечовия запас в горите“, подчерта заместник-министър Добрев. Той изрази увереност, че всички тези предизвикателства са преодолими при наличие на конструктивен и разумен диалог.

Ръководителите на дивечовъдни участъци и управители на фирми, стопанисващи дивеча в тях, бяха информирани за подготвяни промени в Закона за лова и опазването на дивеча предвид задачите, свързани с изпълнение на плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в Република България. По време на срещата стана ясно, че няма законово основание за намаляване на дължимите по договор годишни вноски за стопанисване на дивеча през настоящата година, но ще бъде предоставена възможност за тяхното плащане в удължен срок в рамките на тази година без да се дължи обезщетение за просрочването, както и възможност за невиновно прекратяване на договорите. Беше изразена взаимна удовлетвореност от страните от провеждането на срещата, въпреки усложнената епидемична обстановка, с което се доказва ангажираността към решването на общите задачи с акцент поддържане на природния баланс и дивечовото разнообразие.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност