Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.05.2020 - Черни лешояди в Природен Парк „Врачански Балкан“

От началото на месец май 2020 г. в района на  Природен парк  „Врачански Балкан“ вече се наблюдават черни лешояди (картали). 

Благодарение на предавателите поставени на тези птици по проект "Нов живот за лешоядите" LIFE14 NAT/BG/000649, бе получена важна и интересна информация за движението им в България и на Балканите. Първо се появи черният лешояд „Рига“, който е освободен през септември 2018 г. в района на гр. Котел. Тук предприема големи скитания в различни части на страната и така стига до района на природен парк „Врачански Балкан“. После долетя и черния лешояд „Кутелка“, който е освободен през март 2019 г. в ПП „Сините камъни“ над гр. Сливен. На по-късен етап двете птици започнаха да се движат заедно и след като направиха „разходка“ до съседна Румъния в района на гр. Турну Северин се върнаха да нощуват край гр. Враца. Двата лешояда - „Рига“ и „Кутелка“ намериха площадката за подхранване за лешояди над с. Долно Озирово и на няколко пъти се храниха на нея. 

Това е първото хранене на тази площадка на черни лешояди освободени по проекта "Нов живот за лешоядите" LIFE14 NAT/BG/000649. Ден по-късно, се наблюдава и трети - немеркиран млад черен лешояд, който най-вероятно е от единствената за момента действаща гнездова колония на този вид на Балканския п-ов в Национален парк „Дадя“ в северна Гърция. 

Черният лешояд е изчезнал преди повече от 70 години от територията на природен парк  „Врачански Балкан“ – присъствието му в района дава надежда на експертите, че  неговото завръщане е реално постижимо.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност