Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

11.05.2020 - Горските инспектори от РДГ-София само за седмица са констатирали незаконна сеч на 182 дървета в частни и общински гори

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - София са констатирали незаконно отсичане на 182 броя дървета в частни и общински гори. Нарушенията са установени при извършването на проверки в териториалния обхват на Дирекцията за периода от 4 до 10 май.

Проверяващите са съставили 2 акта за установени административни нарушения по Закона за горите, един констативен протокол с известен извършител и два констативни протокола с неизвестен извършител.  Задържани са общо 42 пр. кубични метра дърва за огрев.

Инспектиращите са проверили общо над 230 обекта за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и други физически лица.

Констатираните нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев, за незаконен добив на дървен материал, за който не е издавано позволително за сеч, както и за отсичането на немаркирани дървета с контролна горска или общинска марка. 

На 04.05.2020 г. в землището на село Говедарци, община Самоков, частна горска територия, за която не е издавано позволително за сеч, служители на РДГ-София са установили, че са отсечени 12 броя дървета от бял бор. Съставен е констативен протокол. Работата по случая продължава.  

На 07.05.2020 г. в землището на село Белчин, община Самоков, горските инспектори констатират, че в частна горска територия, за която не е издавано позволително за сеч, са отсечени 75 броя маркирани дървета. Съставен е констативен протокол. Работата по случая продължава.  

На 08.05.2020 г. в землището на село Нови хан, общинска горска територия на община Елин Пелин, след подаден сигнал са проверени от инспектиращите два подотдела, за които са издадени позволителни за сеч. При проверката е установено отсичането на 41 броя дървета, които не се били маркирани. В съседни два подотдела, за които не са издавани позволителни за сеч е установено отсичането на 54 броя дървета. Съставени са констативни протоколи, с които са задържани общо 38 пр. кубични метра дърва за огрев. Работата по случая продължава.

Проверките в териториалния обхват на РДГ- София продължават.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност