Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.05.2020 - Стартира паневропейски фотоконкурс на тема: „Горите за обществото“

От началото на месец май 2020 г. стартира паневропейски фотоконкурс на тема  „Горите за обществото“. Инициативата е по повод предстоящото провеждане на 8-мата  Министерска конференция на най-високо равнище за опазване на горите в Европа. Мащабният форум обединява усилията за опазване на горското богатство на правителствата на 46 държави на територията на Европа, в това число и на страни извън Европейския съюз.

Организатор на фотоконкурса е Звеното за връзка в Братислава, което подготвя паневропейското събитие. Конкурсните творби ще могат да се представят в продължение на 3 месеца до края на месец юли тази година.

Целта на конкурса е да позиционира вниманието на обществеността върху социалния аспект на горите - как те подпомагат ежедневието на хората, показвайки необходимостта от поддържане на баланс между множеството екологични, икономически и социални функции на горите.

Желаещите да участват могат да поместват на сайта на конкурса снимки, на които са заснели моменти от съприкосновението на човека и гората. Това може да са туристи и хора, живеещи в близост до горите, горски работници и доброволци, извършващи дейности в горите в полза на обществото и по поддържане на екосистемите и  представители на цялото общество, които използват услугите, които горите ни предоставят.

Всички снимки трябва да са от горските територии на континента Европа.

Първите три снимки, оценени като най-интересни, ще получат награди. Призьорите ще бъдат избрани в две степени: първо чрез публично гласуване на Фейсбук-страницата на 

Горите на Европа и второ чрез професионален панел. Един от гласувалите на страницата на Горите на Европа във Фейсбук също ще получи награда.

Подробна информация за конкурса е описана в раздел: „Срокове и условия“, на уеб-сайта на паневропейския процес: https://foresteurope.org/competition/.

 

Отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност