Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.05.2020 - РДГ Кюстендил с мерки за защита от пожари

РДГ - Кюстендил изготви Регионална програма за защита на горските територии от пожари през 2020 година. В нея са определени мерките и мероприятия за защита на горските територии от пожари, както и задълженията  на всички лица имащи отношение към опазването на горите. Трите специализирани групи от служители в Дирекцията, в офисите Кюстендил, Перник и Дупница са оборудвани с необходимия инвентар и са в готовност да реагират при възникване на пожар. 

До момента РДГ- Кюстендил съвместно с РД ПБЗН – Кюстендил  и РДПБЗН – Перник са извършили 23 проверки – 12 в област Кюстендил и 11 в област Перник  за установяване на готовността на горските структури за защита от пожари през 2020 година.  Проверени са и собствениците на недържавни горски територии  с площ над 50 ха. От тях най- голям е делът на общините собственици на гори. В общините е  създадена организация за превенция и потушаване на горски пожари. 15 са доброволните формирования  за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации – 9 в област Кюстендил и 6 в област Перник. Противопожарните депа са оборудвани с инвентар, съгласно изискванията. Определена е техниката, която може да се използва за потушаване на големи пожари.  

Статистиката на възникналите на територията на РДГ- Кюстендил  горки пожари през последните 10 години показва, че  от общо 394 пожара 303 са възникнали вследствие небрежно и безотговорно боравене с открит огън, за 65 причините са неизвестни, 14 са  естествени,  главно от  мълнии и един е умишлен.

От началото на годината на територията на РДГ- Кюстендил  са регистрирани 7 пожара, обхванали 315 дка горски територии. За сравнение през 2019 г. за същият период те са били 31, а опожарената площ 1713  дка. Десетки са потушените от служители запалвания в земеделски земи и е предотвратено навлизането на огъня в горите. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност