Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.03.2020 - Изпълнителна агенция по горите осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите

Уважаеми граждани,

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) Ви уведомява, че работата на администрацията в ИАГ и всички нейни специализирани териториални звена се извършва без прекъсване, съобразно указанията на Министерство на здравеопазването и Националния кризисен щаб.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България, с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, ИАГ осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите. Заявяването на административни услуги, консултации, справки, сигнали, предложения, жалби и запитвания е препоръчително да се осъществят чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ чрез e-mail: iag@iag.bg, лицензиран пощенски оператор и на телефон 0298511512.

Обслужването на граждани ще продължи да се извършва на място в обособени за това фронт офиси в Централното управление, както и в регионалните дирекции по горите. 

Въпреки усложнената епидемична обстановка Ви уверяваме, че е създадена необходимата организация за приоритетно осъществяване на  законоустановените контролни функции от ИАГ и нейните специализирани териториални структури.

Благодарим за проявеното разбиране!

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност