Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.01.2020 - Природен парк „Странджа“ отбеляза своята 25 годишнина

Експозиция от детски рисунки за Природен парк – Странджа и най-хубавите песни за гората посрещнаха гостите и приятелите на най-голямата защитена територия в България на тържество по повод юбилея. 

Природен парк Странджа е учреден със заповед през януари 1995 г. като целта на създаването му е била да опази уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и да съхрани самобитния странджански фолклор, култура и историческо наследство. Горите заемат над четири пети от територията на Природния парк. Именно тук е обявен първият резерват в България – Силкосия като лесовъди стоят в основата на инициативата за обявяването му. Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. 

„Природен парк “Странджа” е особено важен елемент от националната мрежа на защитените територии в Република България. Затова вярвам, че благодарение на Вашите знания, опит и подходящи управленски практики ще бъдат осигурени благоприятни възможности за опазване на съществуващите редки и застрашени растителни и животински видове“, бе подчертано в поднесеното от името на министър Десислава Танева, приветствено слово. Гостите бяха поздравени от името на изпълнителния директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов. 

На тържеството присъстваха  инж. Тони Кръстев, директор на дирекция „Горско стопанство“ в ИАГ, проф. Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, областният управител на Бургаска област Вълчо Чолаков, кметове и зам.-кметове на общините в региона, директорите на регионални дирекции по горите Сливен и Бургас, всички бивши директори на ПП „Странджа“, директори и зам.-директори на горски и ловни стопанства на територията на природния парк, представители на Българска федерация по биоразнообразие, десетки приятели на парковата дирекция. 

Плакети и грамоти за особени заслуги получиха инж. Жеко Спиридонов и д-р Дико Патронов. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност