Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.01.2020 - Неправителствени природозащитни организации разработват методика за оценка на незаконната дървесина в партньорство с Изпълнителна агенция по горите

Методика за оценка и определяне нивата на добитата дървесина ще разработват експерти от неправителствени и браншови организации от горския сектор съвместно с Агенцията по горите и  държавните предприятия. Това решиха на проведената днес среща в ИАГ представители на работещите в бранша. В дискусията участваха представители на WWF, Българска фондация за биоразнообразие, Екообщност, Асоциация на парковете в България, СДП Балкани, Зелени Балкани, Булпрофор, Югозападно държавно предприятие, експерти от ИАГ.  Методиката ще спомогне за усъвършенстване на работата по опазването и контрола на горските територии, както и на всички площи, от които се добива дървесина. 

„Държавата и неправителственият сектор трябва да бъдат партньори в решаването на проблемите, свързани с опазването на горските територии и осъществяването на контрола в тях. Разчитаме на Вашата подкрепа на усилията, които Агенцията по горите прави за създаването на по-устойчив модел на развитие за българската гора, което е в полза на цялото общество“, подчерта инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията. 

Експертите от неправителствения сектор изказаха единодушна позиция за доброто сътрудничество с ИАГ и държавните предприятия. Пример за това е както настоящата среща, която е поредната обща инициатива, така и участието на представители на екологични организации в извършването на проверки по сигнали за незаконна сеч. Бяха подчертани предимствата на системата за контрол, която Агенцията прилага като всеобхватна, с много високо ниво на прозрачност и публичност. 

Усилията на съвместната работа ще бъдат насочени към по-добра превенция, която ще се постигне с изработването на цялостна система от индикатори и критерии, които ще залегнат в методиката. При определянето им ще бъдат взети предложенията на всички заинтересовани страни.    

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност