Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

16.01.2020 - Само с общи действия на държавни органи, организирани ловци и стопанисващите дивеча ще се постигне устойчиво стопанисване и увеличаване на дивечовите запаси

На работна среща в гр. Ракитово, инициирана от изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов бяха обсъдени проблеми, свързани с ловностопанската дейност в Пазарджишкия регион. Разпространението на болестта Африканска чума по свинете, мерките и действията, които се предприемат; спазването на законовите изисквания при групов и индивидуален лов, инструкциите за безопасност, както и на мерките за биосигурност; уловът с капани и нерегламентираното транспортиране на уловените в тях диви свине; отстрелът в оградите в базите за интензивно стопанисване на дивеча, бяха част от дискутираните въпроси. 

В срещата взеха участие директорите на РДГ – Пазарджик, на държавни горски стопанства Пазарджик и Ракитово, д-р Атанас Бютюнев от ОД на БАБХ Пазарджик, инж. Васил Василев – председател на НЛРС-СЛРБ, г-н Евгени Абаджиев – председател на Сдружение ЛРД „Сокол – 1893“, г-н Венко Бозев – председател на ЛРС – Велинград,  експерти от ИАГ, ЮЦДП, РДГ, председатели на ловни сдружения и дружинки в региона, г-н Найден Петров – представител на „Интер Експо България“ ЕООД, концесионер на ловен участък. 

Ползотворната среща убеди присъстващите, че съвместната дейност и конструктивния диалог между концесионери и ловни сдружения, работата заедно с експертите от регионалните дирекции по горите, горските и ловни стопанства е гаранция за опазването на дивечовите популации в региона и своевременното справяне с предизвикателствата пред ловния бранш. Всички участници се обединиха около заключението, че само заедно, с общи съвместни действия на държавни органи, организирани ловци и стопанисващите дивеча ще се постигне устойчиво стопанисване, запазване и увеличаване на дивечовите запаси.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност