Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2019/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.05.2019 - Ученици от шест държави посетиха Живия музей на терциерна Европа в ПП „Странджа”

Ученици от гр. Бургас и техни гости и партньори от пет европейски държави посетиха една от най-атрактивните за подрастващи еко пътеки в местността Марина река в Странджа. Тя е наричана още Живия музей на терциерна Европа поради богатото разнообразие от реликтни видове, които се срещат там. Те бяха посрещнати от директора на ДПП „Странджа”  към Изпълнителната агенция по горите инж. Румяна Цвяткова и биолога на Парка Милен Рашков, които разказаха на гостите си интересни факти за флората и фауната в защитената територия.

От учебната 2018/2019 г. Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас работи активно по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържание чрез екологични програми“ по европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт Еразъм + в партньорство с училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия. Една от основните цели на проекта е усъвършенстване на организацията и начините за извеждане на учениците сред природата и „внасяне“ на природата в класната стая чрез създаване на съоръжения, свързани с нея и чрез включване  на природни елементи  в ежедневните дейности.

В периода 20 -24 май 2019 г. НБУ „М. Лъкатник“ е домакин на третата визита по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържане чрез екологични програми“.  По време на визитата 29 учители и ученици от училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия  посетиха училището и участваха в практически дейности – провеждане на уроци в Откритата класна стая, с която ПП „Странджа” разполага в ЗМ Марина река. Тя наскоро беше изцяло обновена от служители на ДГС Кости под ръководството на инж. Цветомир Генов – директор на стопанството.

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност