Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2018/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.09.2018 - Връчихме годишните награди за борба с престъпленията срещу природата

Днес, в София, бяха наградени отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите на България”.  9 души в 8 номинации получиха своите награди. Кампанията се организира за пета поредна година от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците. 

Целта на кампанията е да отличи добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да постави фокуса на общественото внимание върху проблема. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл. 

Журито оцени номинациите по следните критерии: Природозащитна значимост, социален ефект, инициативност, познаване законодателството, оригиналност в подхода, мащабност и постоянство, като за всеки от критериите журито постави оценка от 1 до 10.

Ето и осемте наградени тази година: 

-    Димитър Куманов, член на Риболовен клуб „Балканка“. Номиниран е от Иван Пандъков за активната му гражданска позиция и действията му по опазването на българските реки;

-    Калина Полякова, ландшафтен архитект, Бургас. Номинирана е от Нели Николова, одитор в НЕПКОН за действията по спасяване на редки видове животни при саниране на сгради и кастрене на дървета;

-    Инж. Филип Ковашки – главен експерт в РДГ София. Той е номиниран от инж. Стоян Тошев, заместник – директор на РДГ София за спасяването на две малки сърнета, взети противозаконно от природата;

-    Стилиян Стоянов и Ивайло Найденов от Дирекция „Контрол и опазване на горските територии“ на Изпълнителна агенция по горите. Те са номинирани от директора на дирекцията инж. Николай Пиронков, за непримиримостта си срещу бракониерските прояви, насочени към унищожаването на животинските съобщества и изсичането на ценни дървесни видове и активните си действия в тази посока;

-    Десислава Алексова, преподавател. Номинирана е от Петя Шереметова от БФБ за активни действия по опазването на защитения вид теснолистен божур и обявяването на нова защитена зона;

-    Инж. Алекси Тодоров е лесовъд от ДГС – Берковица. Номиниран е от Зорница Стратиева от АПБ за за установяване на незаконни сечи и предприемането на адекватни мерки след това;

-    Живко Димитров – началник ГСУ в ДГС-Стара Загора. Номиниран е от Йордан Сарилиев, Директор, „СЦДП“ ДП-ТП „Дунав“  за установяване на незаконна сеч и предприемането на адекватни мерки след това; 

-    Антон Вутов, ръководител СЦДП ДП-ТП „Дунав“. Номиниран е от инж. Йордан Сарилиев, Директор на СЦДП ДП-ТП „Дунав“ за установяване и предотвратяване на два случая на бракониерство в началото на 2018 г.

Наградените получиха плакет, грамота и парична награда от 150 лева. Колегите, направили номинация също получиха грамота за активна гражданска и професионална позиция.

Специална награда беше връчена и на списание „Гора“, чийто журналисти отразяваха активно новините по проекта и кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. 

На пресконференцията беше направен обзор на петте издания на кампанията досега. Общо 48 от получените 50 номинации са отличени в кампанията, за което са наградени 56 души.  

Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.

Повече информация за кампанията и номинациите можете да намерите на сайта на проекта: http://EagleForests.org

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност