Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2019/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.05.2019 - Работата с деца е най-сигурната превенция за опазването на горите

В навечерието на 1 юни деца от столично училище се включиха в инициативата на Изпълнителна агенция по горите - „Лесовъд за един ден“. Ентусиазираните четвъртокласници от 17-то училище „Дамян Груев“ приятно изненадаха експертите от ИАГ с добри познания за горите и прекрасно отношение към природата. 

Лесовъдските игри и професията на лесовъда стават все по-популярни сред подрастващите. Само през април и май ученици от 15 столични училища взеха участие в организирани от горските експерти тематични интерактивни игри. 

„Резултатите от нашата работа ще бъдат видими в бъдещето, но това е най-сигурната превенция за опазването на гората. Това е все по-добре осъзнато от нашите колеги-лесовъди, които проявяват интерес към обучението по горска педагогика. Вече повече от 200 лесовъди са преминали курс по „Горска педагогика“. Това каза инж. Ани Петракиева, експерт в ИАГ и преподавател по дисциплината „Горска педагогика“ в Лесотехническия университет по време на наскоро проведено обучение на територията на Учебно-опитно горско стопанство – Юндола. 

Горските педагози от дирекциите на природните паркове и горските структури по места ежедневно провеждат събития, в които предават на децата знания за гората и любовта си към нея. 

Регионална дирекция по горите – Смолян, Лесозащитна станция – Пловдив и Южноцентрално държавно предприятие – Смолян организират днес състезание на тема „Аз обичам и познавам гората“. Инициативата ще събере деца от смолянски училища като целта е да се повишат познанията на децата за горите и горската екосистема, както и по един забавен и атрактивен начин да се привлече интереса им към горската тема.  

На 31 май Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира за децата богата и разнообразна програма с много игри и забавления. Празникът ще се проведе от 11.00 часа в Детския екостационар „Бели брези“.  

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност