Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2019/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.05.2019 - Държавата и горският бизнес в открит диалог

„Изпълнителна агенция по горите декларира готовност за открит диалог и партньорство с неправителствения и частния сектор  в търсене на правилните решения в управлението на горския ресурс“. Това каза изпълнителният директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов по време на проведената на 28 май 2019 г. среща на ръководството на Агенцията с представители на БУЛПРОФОР. „Форумът е иницииран от ИАГ и дава началото на поредица от конструктивни дискусии, които са част от политика на открит диалог с всички заинтересовани групи и лица в горския сектор“, допълни инж. Маринов.

От своя страна представителите на Булпрофор изразиха готовност за споделяне на отговорността за съвместно решаване на основните въпроси на бранша. Като най-важни от тях бяха поставени проблемите, свързани възлагането на дейностите в горите, с горската техника, технологиите за дърводобив, инфраструктурата за извозване и складиране на дървесина, в т.ч. за горската пътна мрежа.  

Ръководството на ИАГ увери, че Агенцията ще изпълни своите ангажименти по отношение на необходимите нормативни промени, така че да се гарантира жизнеността и устойчивото управление и развитие на цялостната единна горско-промишлена верига. Предстои сформирането на работни групи за изготвяне на проекти за промяната им. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност